ÇATIBOR

  1. Çatıbor Nedir?
  2. Çatıbor'un Avantajları
  3. Isı Yalıtımı
  4. Ses Yalıtımı
  5. Yangın Yalıtımı
  6. Rutubet Yalıtımı

Ses Yalıtımı

Ses konusunun çok iyi bilinmesi ses yalıtımda etkili sonuçların alınmasına vesile olacaktır. Ses, bir ortam içerisinde titreşimlerden oluşan fiziksel bir hareket seklinde yayılır. Eger bu hareket işitme frekansı dizisi içinde ise kulak ve diğer yardımcı alıcı organizmalar tarafından ses olarak algılanır. Bazen cisimler çevrelerindeki havayı titreştirirken, titreşim hareketleri hissedilir, hatta görülür. Sesin havadaki hızı, sıcaklık, basınç ve neme bağlı olarak az da olsa değişebilir.ÇatıBOR çok iyi bir ses yalıtımı sağlar.

Isı Ses ve Yangın yalıtımını aynı anda sağlayabilen ÇATIBOR doğal lifli yapısı sayesinde çok iyi ses yalıtıcısıdır, gürültü  azaltma  katsayısı  NRC=0.70'e kadar çıkabilmektedir uygulandığı mekanlarda yankılanma, çınlama tamamen engellenmiş olur. Tek başına kullanıldığında %40 - %65 ses yutma kapasitesine sahiptir. Uygulama yekpare olduğu için ses köprüleri oluşmaz. Toplantı salonları, sinemalar,okullar, kayıt stüdyoları ve benzeri yüksek ses yalıtımı yapılması gerekli mekanlarda güvenle uygulanabilir.

Ses Yalıtımı Hakkında Genel Bilgi

Yapı elemanlarının rastgele seçimi gürültü sorununu ortaya çıkarmakta, hatta gürültü seviyesinin artmasına dahi neden olmaktadır. Ortaya çıkabilecek böyle hataların giderilmesi genellikle çok masraflı olmakta, çoğu zaman ise düzeltilmesi olanaksız hale gelmektedir.

Bilindiği gibi bir yapı elemanına çarpan hava doğuşlu ses enerjisinin belirli bir yüzdesi yüzey özelliklerine bağlı olarak yutulur, bir kısmı yüzeyden yansır, geri kalan kısmı ise yapı elemanı vasıtası ile iletilir. Önemli olan tasarım sürecinde yapı elemanlarının bu özelliklerini ve davranış biçimlerini iyi tanıyarak, mekanın kullanım amacına göre doğru malzeme seçimi ve uygulamasını yapmaktır.

Sesin Özellikleri

Ses bir ortam içinde titreşimlerden oluşan fiziksel bir hareket şeklinde yayılır. Titreşim  yüzdesi geniş bir dizi üzerinde değişebilir. Eğer bu hareket, işitme frekansı dizisi içindeyse işitme organı tarafından ses olarak algılanır.

Fiziksel olarak ses, basınç altında elastik bir ortamdaki (örneğin hava) parçacıkların yer değiştirmesidir.

Fizyolojik bakımdan ise ses , yukarıda sözü edilen basınç akımı tarafından uyandırılan işitsel bir duyudur.Ses izolasyonu için ÇatıBOR en iyi tercih olacaktır.

 

Ses dalgaları, ortamın moleküllerini sıkıştırıp gevşeterek ses enerjisini çevreye dağıtır ve yayılır bu andaki hızı sesin hızıdır. (Birimi m/sn’dir.) 

Sesin Çeşitli Ortamlardaki Yayılma Hızı

Ortam

Yayılma Hızı (m/s)

Hava

344

Mantar

500

Kurşun

1200

Su

1400

Sert Kauçuk

  1400 - 2400

Beton

  3000 - 3400

Tahta

  3300 - 4300

Dökme Demir

3700

Çelik-Alüminyum

510

Cam

5200

 Bazı Ses Kaynaklarının (dB) Değerleri

(dB)

Örnekler

Değerlendirme

140

Jet motoruna yakın

Hasar Verici

130

Ağrının başlangıcı

120

Kuvvetli Hard-Rock Müzik

100

3 m uzaklıkta otomobil klakson sesi

Çok Yüksek

90

Şehir cadde gürültüsü

85

Fabrika gürültüsü

80

Yalıtım yapılmamış, okul kantini gürültüsü

Yüksek

60

Tali bir yol gürültüsü

Orta

50

Büro gürültüsü

Düşük

40

Konutta düşük düzeyde çalınan müzik

20

Fısıltı

Çok Düşük

8

İnsanın nefes alış-verişi

0

İşitmenin başlangıcı